Tuesday, March 30, 2010

Het lossy formaat

Een lossy formaat is een bestandsformaat waarbij een bepaalde soort compressie toegepast wordt waarbij een deel van de informatie niet bewaard wordt. Het jpg formaat is bijvoorbeeld een lossy formaat. Tengevolge van de toegepaste compressie kan bepaalde informatie in een jpg dus verloren gaan. Bijvoorbeeld een gradient tussen twee kleuren zal in jpg er vaak wat discontinu uit gaan zien. Of bepaalde delen kunnen een beetje blurry worden.

No comments:

Post a Comment