Tuesday, March 3, 2009

Pileolus

Het "keppeltje" dat bisschoppen en pausen dragen, is helemaal geen keppel. Een keppel is een joods gebruik om het onderscheid te maken tussen de drager en de hogere wereld die aan God toebehoord.

De juiste benaming van de muts die een bisschop of een paus draagt is een pileolus. De traditie om een pileolus te dragen is begonnen om de tonsuur van een geestelijke warm te houden in koude kerken. De tonsuur van een geestelijke is zijn kaalgeschoren scalp, die werd geschoren als verwerping van mode, en als onderwerping en toewijding aan God.

No comments:

Post a Comment